KẾ HOẠCH KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2021 - 2022

- Căn cứ Công văn số 355/GDĐT-THCS ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Phòng GDĐT Nha Trang về việc hướng dẫn ôn tập, kiểm tra đánh giá cuối kỳ 2, năm học 2021 - 2022;

- Căn cứ vào tình hình thực tế nhà trường năm học 2021 - 2022;

- Trường THCS Võ Văn Ký xây dựng kế hoạch kiểm tra cuối cuối học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 như sau:

Địa chỉ: 97 Yersin, P. Phương Sài, TP Nha Trang, Khánh Hòa - Email: c2vvky.nt@khanhhoa.edu.vn

Copyright © 2022 THCS Võ Văn Ký. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.