.

 
Địa chỉ: CS1: 97 Yersin, P. Phương Sài,  TP Nha Trang, Khánh Hòa
                 CS2: 04 Võ Văn Ký, Phương Sài, TP Nha Trang, Khánh Hòa
Số điện thoại:
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website:
www.c2vvky-nt.khanhhoa.edu.vn
Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng: Bà Lê Thị Trang
Phó bí thư chi bộ - Phó hiệu trưởng: Ông Nguyễn Anh Hữu

Địa chỉ: 97 Yersin, P. Phương Sài, TP Nha Trang, Khánh Hòa - Email: c2vvky.nt@khanhhoa.edu.vn

Copyright © 2023 THCS Võ Văn Ký. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.