Ông Nguyễn Phước Hòa - Tổ trưởng                          Ông Trần Quốc Trung - Tổ phó

Lý Công Nghệ                                                                   Toán               

 

Thầy Trần Xuân Trí - Toán

Thầy Phan Văn Trúc

Toán - Công Nghệ

Cô Lê Thị Ái Vân

Toán Tin

 

Cô Nguyễn Thị Tú Quyên

 Toán Công Nghệ

 

Cô Lê Thị Ánh Duyên

Toán Tin

 

Cô Ngô Tô Đông Phương

Lý Công Nghệ

     
     
     
     
     
     
     

Địa chỉ: 97 Yersin, P. Phương Sài, TP Nha Trang, Khánh Hòa - Email: c2vvky.nt@khanhhoa.edu.vn

Copyright © 2022 THCS Võ Văn Ký. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.