Bà Lê Thị Trang - BT chi bộ                    Ông Nguyễn Anh Hữu - PBT chi bộ

                                        

Ông Phạm Đức Huân - Chi ủy viên                   Ông Huỳnh Vân Nam - Thư ký

Địa chỉ: 97 Yersin, P. Phương Sài, TP Nha Trang, Khánh Hòa - Email: c2vvky.nt@khanhhoa.edu.vn

Copyright © 2022 THCS Võ Văn Ký. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.