Hội trại 26/3/2019

1. Lễ kết nạp Đoàn viên mới: Cô Nguyễn Thị Đức Linh - BTCĐ đọc quyết định kết nạp đoàn viên mới.

2. Hoạt động vui chơi:

Địa chỉ: 97 Yersin, P. Phương Sài, TP Nha Trang, Khánh Hòa - Email: c2vvky.nt@khanhhoa.edu.vn

Copyright © 2022 THCS Võ Văn Ký. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.