Ngoại khóa "Chúng em vơi ATGT"

Nhằm tuyên truyền rộng rải đến toàn thể HS về luật lệ ATGT đồng thời giáo dục ý thức  khi tham gia giao thông. Ngày 02/3/2017 Liên Đội phối hợp với Chi đoàn nhà trường tiến hành tuyên truyền sâu rộng tới HS nhà trường bằng hình thức một tiết học ngoại khóa.

Địa chỉ: 97 Yersin, P. Phương Sài, TP Nha Trang, Khánh Hòa - Email: c2vvky.nt@khanhhoa.edu.vn

Copyright © 2022 THCS Võ Văn Ký. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.