Ngoại khóa tiếng Anh

Ngày 16 tháng 12 năm 2016 tổ Tiếng Anh đã tổ chức ngoại khóa về nói tiếng Anh cho các em HS, thông qua buổi ngoại khóa các em có cơ hội giao lưu học hỏi nhằm nâng cao trình độ nói tiếng Anh của mình.

 

 

Địa chỉ: 97 Yersin, P. Phương Sài, TP Nha Trang, Khánh Hòa - Email: c2vvky.nt@khanhhoa.edu.vn

Copyright © 2022 THCS Võ Văn Ký. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.