Ngoại khóa rung chuông vàng của tổ Toán Lý

 Nhằm cũng cố lại kiến thức cho học sinh chuẩn bị cho kỳ kiểm tra HKI sắp đến. Sáng ngày 01/12/2016 tổ Toán Lý đã tổ chức ngoại khóa "Rung chuông vàng" cho các em HS.

Địa chỉ: 97 Yersin, P. Phương Sài, TP Nha Trang, Khánh Hòa - Email: c2vvky.nt@khanhhoa.edu.vn

Copyright © 2022 THCS Võ Văn Ký. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.